Club elmstreet

Musik och kulturevent.

Av och till arrangerar Elmstreet kulturkvällar med musik, matupplevelser eller föredrag.

 

Reseberättelser, kulturträffar och musikkvällar.

 

Ett annat återkommande event är ’Midsommar i storstan’, en alternativ stadsfest vid en tidpunkt då de flesta söker sig ut på landsbygden.